Klimatjek

Er dit klimaanlæg i top?

Et klimaanlæg skal vedligeholdes for at fungere effektivt og konstant kunne køle vognens kabine. Et anlæg, der ikke fungerer eller er dårligt vedligeholdt går nemmere i stykker og kan påføre passagerer fysiske gener pga. dårlig luft.

se mere her

Ved regelmæssig tjek og service af dit klimaanlæg kan risikoen for, at anlægget svigter, reduceres. Hvert år forsvinder ca. 10 % af det kølemiddel, der befinder sig i kredsløbet, ved fordampning gennem slanger og samlinger. Det medfører nedsat ydeevne og kan forårsage alvorlige kompressorskader med store reparationsudgifter til følge. Derfor er det meget vigtigt af få TJEKKET og SERVICERET klimaanlægget.

Vi tjekker normalt et klimaanlæg efter hver 15.000 km eller én gang årligt. Det forlænger anlæggets levetid, og du undgår samtidig lugtgener. Vi anbefaler også et større service på dit anlæg hvert andet år.

Ved et klimatjek foretager vi:

  • Visuel kontrol af alle komponenter
  • Funktions- og ydelseskontrol
  • Desinficering af fordamperen om nødvendigt

Ved et klimaservice foretager vi:

  • Udskiftning af kølemiddel
  • Tæthedskontrol
  • Udskiftning af kabinefilter
  • Visuel kontrol af alle komponenter
  • Funktions- og ydelseskontrol
  • Desinficering af fordamperen om nødvendigt

Kom ind og få en snak om dit klimaanlæg, næste gang du lægger vejen forbi dit lokale Hella Service Partner autoværksted.